Polityka prywatności

Polityka Prywatności

e-Partnerzy Marketingowi Przemysław Mrożek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta e-Partnerzy Marketingowi Przemysław Mrożek i użytkownika serwisów należących do e-Partnerzy Marketingowi Przemysław Mrożek obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://partnerm.vdl.pl/WP36/polityka-prywatnosci Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: e-Partnerzy Marketingowi Przemysław Mrożek nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów należących do e-Partnerzy Marketingowi Przemysław Mrożek oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez e-Partnerzy Marketingowi Przemysław Mrożek.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do e-Partnerzy Marketingowi Przemysław Mrożek możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię Nazwisko, telefon i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Niezapowiedziane Wiadomości

e-Partnerzy Marketingowi Przemysław Mrożek zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości od e-Partnerzy Marketingowi Przemysław Mrożek rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów e-Partnerzy Marketingowi Przemysław Mrożek. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych e-Partnerzy Marketingowi Przemysław Mrożek. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.