Content marketing – co to takiego i dlaczego zyskuje na znaczeniu?

Content marketing jest marketingiem treści, rodzajem działań marketingowych skupiających się na dostarczaniu odbiorcom, czyli potencjalnym klientom, takich treści, które odpowiadają na ich pytania, dostarczają niezbędnych informacji, wpisują się w ich zainteresowania. W czasach, w których działania SEO polegające przede wszystkim na zdobywaniu linków (bez względu na ich jakość) stały się nie tylko nieefektywne, ale grożą wręcz usunięciem z wyników wyszukiwania, marketing treści zyskał ogromne znaczenie. To on ma dziś przyszłość, zawsze ją miał – nie bez powodu już ładnych kilka lat temu ukuto stwierdzenie “content is king”.

Zawartość serwisów internetowych od początku istnienia Internetu miała ogromne przełożenie na trwałość relacji z klientami i pozyskiwanie nowych klientów. Narzędzia marketingowe Tajemniczy content nie jest niczym innym niż wszystkimi treściami pojawiającymi się w Internecie i poza nim. Tworzą go zarówno treści tekstowe, czyli wszelkiego rodzaju artykuły, jak i grafiki, podcasty, nagrania video (publikacje np. na youtube).

Oprócz treści internetowych na content składa się też zawartość materiałów graficznych, gazetek, ulotek, katalogów i książek dystrybuowanych poza Internetem w tradycyjnej formie. Dobra treść – skuteczny marketing Jak sprawić by content marketing rzeczywiście przynosił profity i z jednej strony służył pozyskaniu nowych klientów, a z drugiej – pomagał w budowaniu i utrzymaniu silnych więzi z klientami? Zadanie nie jest łatwe, bo treść, która działa na odbiorcę, musi go angażować, odpowiadać na jego pytania, dostarczać mu potrzebnych informacji, uczyć i / lub bawić. Jedynie klient, którego oczekiwania i potrzeby zostaną zaspokojone będzie usatysfakcjonowany. Satysfakcja klienta ma bezpośrednie przełożenie i na wizerunek i na dochody firmy. W tym kontekście najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie całości lub przynajmniej strategicznej części działań związanych z marketingiem treści fachowcom, którzy stale obserwują internetowe i marketingowe trendy, a przede wszystkim dysponują wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do umiejętnego budowania trwałych relacji z klientami, czyli adresatami treści tworzonych na potrzeby content marketingu.

Pozdrawiam,
Przemysław Mrożek
e-Partner Marketingowy

tel. 883 100 260

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporzadzenie”) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma e-Partnerzy Marketingowi Przemysław Mrożek z siedzibą w Gdańsku (80-822), ul. Żabi Kruk 10, NIP: PL 957070470, REGON: 222016510.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w firmie e-Partnerzy Marketingowi możliwy jest pod adresem e-mail: pmrozek@e-partnermarketingowy.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
– przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
– przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.