Marketing wirusowy

Nowoczesny marketing.

Tworzenie akcji marketingowych w współczesnych warunkach wymaga pomysłowości pozwalającej na dotarcie do wybranych klientów w skuteczny sposób. Jednym z rozwiązań pozwalających dotrzeć do coraz bardziej wymagających odbiorców jest ukrywanie przekazu reklamowego w typowych treściach niebudzących skojarzeń z reklamą. Działania tego rodzaju określa się, jako marketing wirusowy, a jego skuteczność zależy od pomysłowości autorów przekazu, ważne jest również umieszczenie go w odpowiednim miejscu tak, aby przekaz reklamowy był zgodny z otaczającą go treścią.

Specjalizujemy się w tego typu działaniach reklamowych, korzystając z nowoczesnych środków przekazu. Właściwie stworzony przekaz umieszczony na popularnej stronie www lub w dobrze wybranym portalu społecznościom potrafi zapewnić zwiększenie zainteresowania danym produktem. Daje to możliwość dobrego dotarcia do ściśle określonej grupy odbiorców, która będzie najbardziej zainteresowana danym zagadnieniem. Wymaga jednak również, aby przekaz był rzeczowy i napisany przez osobę posiadająca konkretną wiedzę z danego zagadnienia. W przeciwnym razie użytkownicy szybko odrzucą mało wartościowe treści. Z drugiej strony raz umieszczony przekaz może oddziaływać na konsumentów przez i przynosić pozytywne rezultaty w długim okresie czasu. Jednak największa siła tego rodzaju działań polega na przekazywaniu informacji o danym produkcie lub usłudze przez osoby, które nie są zawodowo zaangażowane w jego reklamowanie. Informacja przekazana w ten sposób dociera do kolejnych odbiorców i zwiększa skuteczny zasięg działań marketingowych.

Pozdrawiam,
Przemysław Mrożek
e-Partner Marketingowy

tel. 883 100 260

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporzadzenie”) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma e-Partnerzy Marketingowi Przemysław Mrożek z siedzibą w Gdańsku (80-822), ul. Żabi Kruk 10, NIP: PL 957070470, REGON: 222016510.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w firmie e-Partnerzy Marketingowi możliwy jest pod adresem e-mail: pmrozek@e-partnermarketingowy.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
– przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
– przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.