Czym jest Real Time Bidding?

Od zawsze problemem wszelkiego typu reklamy, a więc całego sektora marketingu i promocji było to, w jaki sposób efektywnie promować produkty czy usługi. W tradycyjnym bowiem modelu, komunikat reklamowy chcąc nie chcąc, trafia do szerokiego grona odbiorców, którzy w ogóle nie są nim zainteresowani. W prasie, telewizji czy radiu, reklama bywa więc kosztowna, ponieważ wymaga dużego nakładu – liczy się ilość, i systematyczność przekazu informacji i dopiero to daje pewną gwarancję, iż zaingerowany klient pozna naszą ofertę.

Internet jednak zmienia rzeczywistość reklamy. Zmienia ją w sposób dynamiczny i kompletny, powodując, że metody i narzędzia marketingowe przechodzą kompleksową przebudowę. Nieustannie pojawiają się nowe i lepsze kanały sposoby przekazu informacji reklamowej, które też stają się coraz bardziej efektywne.

Jednym z takich innowacyjnych, a jednocześnie niesłychanie skutecznych sposób reklamy w internecie jest RTB, czyli dosłownie handel powierzchnią reklamową na danej stronie w czasie rzeczywistym.

Czym jest Real Time Bidding?

Oto kilka podstawowych informacji o tym systemie zakupu wyświetleń reklamowych.

RTB, w przeciwieństwie do CTB (Cost Per Mille), to model zakupu wyświetleń reklamowych na stronie internetowej, który nie polega na wykupieniu konkretnej, masowej ilości takich wyświetleń, które pojawią się przypadkowo i niekontrolowanie na stronie, a sposób na efektywne dedykowanie wyświetlenia właściwemu odbiorcy.

Korzystając z platform SSP, osoby zainteresowane zamieszczeniem reklamy, w imieniu których w systemie występują platformy DSP, licytują cenę danego wyświetlenia w czasie rzeczywistym, to znaczy wtedy, kiedy interesujący ich użytkownik pojawi się na stronie.

Od momentu komunikatu o tym, że dany użytkownik pojawił się na stronie, który platformom DSP przekazują platformy SSP rozpoczyna się licytacja, wartość której w dużej mierze wyznaczają też informacje uzyskane z hurtowni danych, wiedzących o użytkownikach internetu wszystko.

Biorące w licytacji udział platformy DSP składają w imieniu swoich klientów oferty i wygrywa ta, której oferta była najwyższa. A wszystko to w czasie ok. 100 milisekund, czyli zanim ktokolwiek z nas zdąży mrugnąć okiem.

Jakie to proste 😉

Pozdrawiam,
Przemysław Mrożek
e-Partner Marketingowy

tel. 883 100 260

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporzadzenie”) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma e-Partnerzy Marketingowi Przemysław Mrożek z siedzibą w Gdańsku (80-822), ul. Żabi Kruk 10, NIP: PL 957070470, REGON: 222016510.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w firmie e-Partnerzy Marketingowi możliwy jest pod adresem e-mail: pmrozek@e-partnermarketingowy.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
– przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
– przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.