Rzetelna firma

Certyfikat nr. 0012 8220 6514 8272

rzetelna firma

Wrocław, 2014-12-17
Krajowy Rejestr Długów rekomenduje współpracę
z rzetelnymi przedsiębiorcami.

Certyfikat Rzetelności

niniejszym zaświadcza się, że na dzień wystawienia certyfikatu:

E-partnerzy Marketingowi Przemysław Mrożek
NIP: 9570704470

nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań notowanych
w Krajowym Rejestrze Długów, spełniających warunki określone
w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych(Dz. U. Nr 81, poz. 530).

Autentyczność i aktualność tego certyfikatu
można potwierdzić na stronie:
www.rzetelnafirma.pl
używając w tym celu poniższego numeru certyfikatu:

0012 8220 6514 8272